Magunkról

Cégadatok

A    CompanyMaster    csoport,    2013-tól    Corporate    Services    Provider-ként    négy országban    nyújtja    szolgáltatásait.    Azóta    több    száz    on-shore    és    off-shore kereskedelmi   céget   alapítottunk,   átruháztunk   több   ezer   céget,   tulajdonrész- eladást,   fúziót,   valamint   felszámolást   kezdeményeztünk,   köszönhetően   ezt   a mögöttünk   álló,   megbízható,   nemzetközi   jogban,    cégalapításban,   ügyvitelben, cégjogban,   felszámolásban   és   bankszakmában   jártas   szakembereknek,   akik már évek óta professzionális szinten tevékenykednek ebben a szakmában. Cégeink elérhetöségeit a “ Kapcsolat  ” oldalon találja.

Céljaink

Cégünk   fő   céljaként   tűztük   ki,   hogy   olyan   komplex   ügyviteli   megoldásokat   és szolgáltatásokat     nyújtsunk     ügyfeleinknek,     amelyek     effektíven     elősegítik fejlődésüket     vállalkozásuk     minden     területén.     Ott     állunk,     úgy     a     nagy vállalkozások    fejlesztései    mellett,    mint    a    kisebb    magánvállalkozók    kezdeti lépéseinél,   akiknek   megadjuk   a   megfelelő   segítséget   vállalkozásuk   sikeres indításához.     Olyan     ügyviteli,     gazdasági     vagy     éppen     jogi     megoldásokat kínálunk,    amelyek    lényegesen    egyszerűbbé    teszik    a    vállalkozások    egyes fázisait    már    a    kezdetektől.    Megalapítjuk    cégét,    ill.    segítünk    a    vállakozási engedélyek      megszerzésénél,      biztosítjuk      a      könyvelési,      bérszámfejtési szolgáltatásokat,   tanácsot   adunk   a   vállakozás   minden   szakaszában,   segítünk a vállalkozás befejezésénél, vagy cége felszámolásánál, csődeljárásoknál. Az   elmúlt   években   gyors   és   jelentős   fejlődésen   ment   keresztül   tevékenységünk a    Ciprusi    Köztásrsaságban,    ahol    megbízható    partnereinknek    köszönhetően erős    pénzügyi,    gazdasági    valamint    jogi    hátteret    építettünk    ki.    Tevékenységi körünk   a   kereskedelmi   cégek   és   trösztök   alapításától   a   teljes   könyvvizsgálaton keresztül     a     nemzetközi     adótanácsadásra     is     kiterjed,     Vállaljuk     az     ügyfél képviseletét      az      államigazgatási,      adóügyi,      kereskedelmi      és      polgárjogi eljárásokban is. 

A honlap felhasználási feltételei

A   honlapot   a   CMC   (UK)   Ltd,   London,   üzemelteti   és   annak   tartalmát   szolgáltatja.   A honlap      elsődleges      célja      cégünk      szolgáltatásainak      bemutatása.      Ezen      felül honlapunkon    teret    biztosítunk    leányvallataink    bemutatkozására    is.    Honalpunkon közzéteszünk    olyan    cikkeket    is,    amelyekben    összehasonlítjuk    vagy    elemezzük    az egyes   országok   adórendszereit,   vállalkozási   lehetőségeket,   esetenként   bemutatjuk   a nemzetközi    legális    adótervezés    előnyeit    és    hátrányait    is.    Cikkeink    nem    olyan szándékkal   íródnak,   hogy   olvasóinkat   az   Európai   Közösség   egyes   országaiban   vagy   a harmadik      országokban      érvényes      adótörvények      megkerülésére      késztessük. Igyekszünk    naprakész,    pontos    és    komplex    információkat    szolgáltatni,    elutasítunk viszont   mindennemű   jogi   felelősséget   az   egyes   cikkekben   prezentált   állásfoglalások, adatok   és   vélemények   tartalmából   kifolyólag.   A   cikkek   tartalma   nem   minősíthető adótanácsnak vagy releváns adóügyi, illetve jogi állásfoglalásnak. A Honlap Felhasználási Feltételek című dokumentum teljes terjedelmében, csak angol nyelven,  PDF formátumban letölthető.

Adatkezelés

Minden   információt   és   személyes   adatot,   amelyet   a   honlap   felhasználói   bármilyen úton   vagy   formában   a   CMC   (UK)   Ltd,   London   és   annak   leányvállalatai   rendelkezésére bocsátottak,    elsődlegesen    a    cég    londoni    központjában    kerülnek    összegyűjtésre, feldolgozásra      és      tárolásra.      Az      adatok      gyűjtése,      feldolgozása,      tárolása      és felhasználása   minden   esetben   az   Egyesült   Királyság   érvényes   vonatkozó   jogszabályai alapján   történik.   A   cég   az   adatokat   kizárólag   tanácsadói   tevékenysége   keretein   belül használja     fel,     ezeket     harmadik     személyek     részére     semmilyen     formában     nem továbbítja     és     nem     szolgáltatja     ki.     Adatvédelmi     folyamodványok,     reklamációk kérvények   a   CMC   (UK)   Ltd.   igazgatójához   továbbítandók   az   Elérhetőségek ”   cikkben megadott   kapcsolatok   valamelyikén.   A   céget   az   Egyesült   Királyság   Információbiztosi Hivatala a ZA090265 adatvédelmi információs szám alatt jegyzi. Az Adatvédelmi nyilatkozat című dokumentum, teljes terjedelmében, csak angol nyelven, PDF formátumban letölthető.  
Copyright © 2013 - 2018 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
X_CMC_SKHU_201801.0
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  Slovakia (Bratislava): +421 915607800 zakaznik (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 info (at) companymaster.eu

Referenciák - Partnereink - Rólunk írták

Köszönjük    a    CompanyMaster        Consulting    Kft-nek    a    több    éves    együttmű- ködést, tanácsadást és a megbízható vállalkozási támogatást. Q-net Slovakia s.r.o. A   CompanyMaster   Consulting   s.r.o.   közreműködésével   léptünk   be   a   szlovák piacra,   ezen   szolgáltásait   igénybe   vesszük   további   országok   piacainak   esetén is.    BIOCOM INTERNATIONAL (SLOVAKIA) s.r.o. Partnerünk:     Könyvelési    és    bérszámfejtési    szolgáltatások    -    Vállalkozási    és gazdasági tanácsadás.
Sokáig   gondolkodtunk,   hogy   egy   teljesen   új   céget   alapítsunk,   vagy   vegyünk   egy régebbi     ready-made     céget.     A     CompanyMaster     Consulting     Kft.     munkatársai professzionális   szintű   tanácsai   alapján,   egy   új   cég   alapítása   mellett   döntöttünk.   A cégalapítás    menete    gyors    és    teljesen    áttekinthető    volt,    mindig    pontos    és    friss információkkal láttak el bennünket. Sok időt takarítottak meg nekünk. ELLI Nyelviskola Partnerünk:     Kintlévőségkezelés     -     Magánnyomozói     szolgáltatások     -     Őrzés     és személyvédelem.
UK Mirror Site EU Mirror Site