Vymáhanie pohľadávok

Vymáhanie a správa Vašich pohľadávok

V   súčasnosti   je   vo   svete   obchodu   bohužiaľ   bežné   neskoré   platenie   faktúr,   ktoré   často   prechádza   až   do   úplnej   snahy   vyhnúť   sa   ich   úhrade.   Každý   podnikateľ   vie,   aké nepríjemnosti   spôsobuje   vymáhanie   pohľadávok.   Od   prvotného   konfliktu,   keď   začína   byť   zrejmé,   že   dlžník   sa   iba   vyhovára   až   po   podanie   žaloby   na   súd,   je   celý   proces sprevádzaný   množstvom   administratívy,   upomienok,   vyjednávania   a   na   konci   nie   je   isté,   či   vôbec   niečo   dostanete   naspäť.   Nie   je   ojedinelé,   že   dlžník   sa   jednoducho   zbaví firmy alebo predstiera, že nemá dosť majetku aby vyrovnal Vašu pohľadávku.   Preto   aj   v   týchto   veciach   pomáhame   našim   klientom.   Okrem   dodania   faktúr,   na   ktoré   sa   dlžoba   vzťahuje   už   nemusia   riešiť   žiadne   iné   veci.   Preštudujeme   si   prípad, vypracujeme   výzvy   na   zaplatenie,   pokusy   o   zmier   a   ostatné   dokumenty,   skontaktujeme   sa   s   dlžníkom   a   pokiaľ   nedôjde   k   dohode,   zabezpečíme   platobný   rozkaz   na   súde   aj následne   odovzdanie   veci   exekútorovi.   Aby   nedošlo   k   tomu,   že   sa   Vaša   pohľadávka   nakoniec   ukáže   ako   nevymožiteľná,   pretože   dlžník   nemá   majetok   alebo   ho   zatajuje, spolupracujeme   s   agentúrou   špecializovanou   na   zisťovanie   informácii   o   platobnej   schopnosti,   majetkových   pomeroch   a   ďalších   dôležitých   informácií   nevyhnutných   na dosiahnutie cieľa. Náš   strategický   partner,   spoločnosť   7xx   s.r.o.   z   Martina   ( www.7xx.sk ),   je   držiteľom   licencie   detektívnej   (aj   strážnej)   služby   a   teda   zo   zákona   oprávnený   získavať   informácie o   fyzických   aj   právnických   osobách,   vyhľadávanie   majetku,   vypátranie   osôb   za   účelom   kontaktu   alebo   doručenia   listových   zásielok   a   celkové   obstaranie   potrebných informácii   a   to   spôsobmi,   ktoré   bežný   človek   nemá   k   dispozícii.   Vie   riešiť   mimosúdne   dohody   medzi   veriteľom   a   dlžníkom,   hľadá   riešenie,   kedy   dlžník   nedisponuje žiadnym   majetkom   s   cieľom   zabezpečiť   pohľadávku   veriteľa.   Ak   máte   pocit,   že   Vás   dlžník   oklamal,   snaží   sa   zavádzať   a   naťahovať   čas,   aby   sa   zbavil   zodpovednosti   na plnenie,   alebo   sa   inak   správa   podozrivo,   naša   partnerská   agentúra   preverí   pravdivosť   jeho   tvrdení,   alebo   prípadné   podozrenie   zo   spáchania   protiprávnej   činnosti, zabezpečí dôkazy a zastupovanie Vás ako poškodenej strany v príslušnom konaní. Takto získané informácie sú plnohodnotným dôkazovým materiálom v súdnom konaní alebo v konaní pred správnym orgánom. Túto službu poskytujeme len v SR.
Copyright © 2013 - 2017 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  Slovakia (Bratislava): +421 915607800 zakaznik (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 info (at) companymaster.eu
UK Mirror Site EU Mirror Site
VYŽIADANIE CENOVEJ PONUKY   Cenovú ponuku si môžete vyžiadať mailom alebo cez kontaktný on-line formulár  €