Cyperská republika

Naše služby v Cyperskej republike

Zakladanie a zmeny v nasledujúcich subjektoch: Private Limited Company (spoločnosť s ručením obmedzeným) Societas Europaea (európska akciová spoločnosť) séria obchodných spoločností pobočka alebo organizačná zložka obchodnej spoločnosti medzinárodný trust Zdaňovanie: Daň z príjmu právnických osôb: 12,5% Daň z príjmu fyzických osôb: progresívna, od 20% - 30% podľa príjmu Zrážková   daň:    na   Cypre   nie   je   uvalená   zrážková   daň   na   žiadne   platby   do   krajín   mimo   EÚ,   čo   z   neho   robí   ideálneho   prostredníka   pre   medzinárodný   obchod   medzi   EÚ   a tretími krajinami  Úplne oslobodené od dane:  príjmy zahraničnej stálej prevádzkárne, dividendy, profit z predaja cenných papierov, pasívny príjem a zisky vzniknuté z menových rozdielov DPH sadzba:  4 sadzby – základná je 19%, ostatné sadzby vo výškach 5%, 9% a 0% sú určené pre špeciálny tovar alebo menené vládnym nariadením každý rok Registrácia   k   DPH:   Povinná   -   pri   prekročení   zdaniteľného   plnenia   15.600,-   EUR   za   posledných   12   kalendárnych   mesiacov.   Dobrovoľná   registrácia   –      registračný   proces   je bezproblémový, pridelenie IČ DPH trvá cca 2 týždne Ukončenie podnikania: 1. výmazom z obchodného registra, ktorému predchádza likvidácia spoločnosti  2. dobrovoľný výmaz z obchodného registra  3. spoločnosť bude mať právneho nástupcu, t.j. predaj firmy, splynutie/zlúčenie alebo rozdelenie obchodných spoločností  Účtovníctvo: povinné, vrátane daňového priznania a auditu Publicita   údajov   o spoločnosti:    informácie   v   obchodnom   registri   o   spoločnosti   sú   verejne   dostupné,   no   zachovanie   súkromia   je   možné   využitím   inštitútu   dosadeného riaditeľa alebo spoločníka, tzv. nominees (na základe fiduciárnej zmluvy môžeme poskytnúť) Bankový účet:  možnosť otvorenia bankového účtu v cyperskej banke (pri DPH registrácii je to povinnosť) ale aj v inom štáte EÚ alebo v karibskej oblasti. Výhody cyperskej jurisdikcie: Ustálený anglosaský právny a jednoduchý, prehľadný daňový systém krajiny, veľmi dobré podnikateľské prostredie Cyperské právne prostredie je ideálnym priestorom pre ochranu majetku na najvyššej možnej úrovni – Prečítajte si aj článok o právnej ochrane majetku - kliknite. Faktúry z cyperských spoločností sú bez problémov prijímané slovenskými daňovými úradmi aj krajinami mimo EÚ Veľmi nízke daňové zaťaženie vrátane širokých možností úplného oslobodenia od dane Jednoduchá registrácia k DPH, žiadna zábezpeka ani kontrolné výkazy Fakturácia na Slovensko a do zahraničia bez DPH Ideálna jurisdikcia pre obchodovanie s krajinami mimo EÚ vďaka výborným ekonomickým vzťahom s väčšinou štátov Možnosť   vytvorenia   medzinárodného   trustu   ( výhody   sú   popísané   tu   -   kliknite )   Podrobné   informácie   o   trustoch,   tiež   právnu   anylýzu   nájdete   v   dokumente,   ktorý   je uložený na našom dátovom úložisku. Cyprus je otvorený spolupráci s off-shore spoločnosťami, neexistujú žiadne obmedzenia v rámci obchodovania Je   optimálnou   jurisdikciou   pre   spoločnosti   poskytujúce   najmä   multi-level   marketing,   finančné   sprostredkovanie,   internetové   služby,   vývoj   softwaru,   dopravu   a špedíciu, burzové obchody alebo duševné vlastníctvo Ďalšie služby: Založenie medzinárodného trustu DPH registrácia spoločností Ohlásenie cyperskej ochrannej známky Ohlásenie medzinárodnej ochrannej známky Komplexné poradenstvo Služby prekladateľov a tlmočníkov Založenie medzinárodnej kolektívnej investičnej schémy (International Collective Investment Schemes - ICIS ) Holdingové štruktúry a prepojenie so zahraničím Zastupovanie klienta pred správnymi a súdnymi orgánmi Sídlo a virtuálna kancelária (len spolu s účtovníctvom) - viď FAQ  Prenos cudzej spoločnosti k nášmu administrátorovi Krátka charakteristika našich služieb na Cypre: V   posledných   rokoch   sa   našou   najvýznamnejšou   destináciou   stala   práve   Cyperská   republika,   kde   sme   si   vďaka   našim   spoľahlivým   partnerom   vybudovali   veľmi   silné zázemie   vo   finančnej,   hospodárskej   a   ekonomickej   oblasti,   taktiež   v   oblasti   obchodného   a   finančného   práva.   Našim   klietom   poskytujeme   služby   od   založenia   obchodných spoločností   a   trustov   až   po   finálny   audit,   vrátane   medzinárodného   daňového   poradenstva.   Zabezpečíme   zastupovanie   klienta   vo   všetkých   typoch   konaní   pred   správnymi orgánmi   ako   aj   pred   súdmi.   Ponúkame   dobre   prepracované   a   finančne   efektívne   riešenie   na   leasing   a   následnú   registráciu   súkromných   plavidiel   na   Cypre.   Môžeme konštatovať, že paleta našich služieb je v tejto krajine naozaj veľmi široká a čo je veľmi dôležité: vždy komunikujete v slovenčine. Súvisiaci link: Obchodný register Cyperskej republiky  
Copyright © 2013 - 2017 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  Slovakia (Bratislava): +421 915607800 zakaznik (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 info (at) companymaster.eu
UK Mirror Site EU Mirror Site
SÚVISIACI PDF DOKUMENT  Registrácia plavidiel v EU registri na Cypre Brožúra na stiahnutie, PDF VYŽIADANIE CENOVEJ PONUKY  Cenovú ponuku si môžete vyžiadať mailom alebo cez kontaktný on-line formulár € SÚVISIACI ČLÁNOK  Riešenie pre Internetové firmy - Článok o IT podnikaní na Cypre A CENNÍK SLUŽIEB NA CYPRE  Cenník korporátnych služieb na Cypre Brožúra na stiahnutie vo formáte PDF Na otvorenie je potrebné heslo  SÚVISIACI PDF DOKUMENT  Osobitná sadza DPH na plavidlá leasingované na Cypre Brožúra na stiahnutie, PDF SÚVISIACI PDF DOKUMENT  Trusty na Cypre (právny rozbor, daňové aspekty, informácie) - Brožúra PDF Na otvorenie je potrebné heslo 