Ciprusi Köztársaság

Szolgáltatásaink a Ciprusi Köztársaságban

Cégalapítás, cégek adatainak módosítása: Private Limited Company (korlátolt felelősségű társaság) Societas Europaea (európai részvénytársaság) kereskedelmi cégek láncolata külföldi társaságok fióktelepei és leányvállalatai nemzetközi trösztök Adózás: Társasági adó: 12,50% Személyi jövedelemadó:  progresszív, jövedelemtől függően 20 és 30% között változik Forrásadó:  számlakifizetésekre, harmadik országok felé, nincs Teljes     ádómentesség:      ciprusi     cég     külföldi     fióktelepének     bevételei,     dividendum,     az     értékpapír eladásokból származó jövedelem, árfolymkülönbözetből keletkező passzív nyereség stb. ÁFA kulcs: alap  19%, a további kulcsok 5%, 9% és 0% általában speciális árufajtákra vagy szolgáltatásokra vonatkoznak, kormányrendelet alapján évente változhatnak ÁFA    alanyiság:    Kötelező    -    ha    a    cég    forgalma    az    elmúlt    12    hónapban    meghaladta    a    15.600    euró t.   Önkéntes - az adóhivatal induviduálisan jár el, általában gond nélkül kb. 2 hét alatt kiadják Vállalkozás befejezése: 1. felszámolás vagy csődeljárás lefolytatása után a cég törlése a cégjegyzékből 2. a cég jogutóddal szűnik meg (felosztás, összevonás vagy fúzió után) Könyvelés: kötelező (adóbevallás beadása és éves beszámoló készítése kötelező) A   cégadatok   nyilvánosságra   hozatala:   a   cégtulajdonosok,   igazgatók   és   ügyvezetők   adatai   teljesen nyilvánosak   a   cégbíróság   honlapján   elérhetők.   Az   anonimitás   megőrzésének   céjából   névleges   igazgató és névleges részvényes szolgáltatás igényelhető (ú.n. fiduciáris szerződés alapján) Bankszámla:     a    cégek    számára    a    számlanyitás    ciprusi    bankban    nem    kötelező    (ÁFA-alanyisághoz javasolt). Az ciprusi jogrend előnyei: Jól    működő    angolszász    jogrend,    áttekinthető    adórendszer    és    jó    vállalkozási    környezet, lényegesen kevesebb bürokratikus akadály, mint más országban A    ciprusi    jogrend    tökéletes    alapkörnyezetet    biztosít    a    vagyon    legmagasabb    szintű    jogi védelmére (trösztök, cég-struktúrák) A ciprusi cégek is kibocsáthatnak ÁFA mentes számlát az EU-s ÁFA alanyoknak A ciprusi cégek által kibocsátott számlákat az EU-s országok adóhivatali is elfogadják Alacsony adóterhek, több nyerségtípus teljesen adómentes lehet Egyszerű az ÁFA alanyiság megszerzése, lényegesen egyszerűbb bevallások  Ideális   jogrend   a   harmadik   országokkal   történő   kereskedéshez,   jó   gazdasági   és   kereskedelmi kapcsolat nagyon sok országgal Nemzetközi trösztök jegyzése Ciprus továbbra is nyitott az off-shore övezetekkel folytatott kereskedésre Tökéletes     megoldást     jelenthet     a     multi-level     marketing,     pénzügyi     tanácsadó,     internetes szolgáltató, szoftverfejlesztő, fuvarozó, fuvarszervező stb. cégek számára. További szolgáltatásaink: Nemzetközi trösztök jegyzése és azok teljes ügyvitele ÁFA alanyiság (közösségi adószám) intézése Ciprusi védjegy regisztrációja Nemzetközi védjegy regisztrációja Komplex tanácsadói szolgáltatás Nemzetközi holding-struktúrák létrehozása és jegyzése Nemzetközi kollektív befektetési sémák (International Collective Investment Schemes - ICIS ) Ügyfél képviselete a hatóságoknál és bíróságon Tolmács és szakfordító szolgáltatásai Székhelyszolgáltatás négy városban Virtuális iroda  - csak könyveléssel együtt (info lásd FAQ) A magánvagyon jogi védelme: A    holding-struktúrák,    különböző    alapítványok    és    trösztök        megfelelő    kombinációjával    olyan,    a magánvagyon    védelmére    szolgáló,    nemzetközi    jogi    eszköz    áll    az    érdeklődők    rendelkezésére,    amely évszázadok alatt az angolszász jogban alakult ki - kapcsolódó cikk itt Szolgáltatásaink rövid jellemzése: Az     elmúlt     években     gyors     és     jelentős     fejlődésen     ment     keresztül     tevékenységünk     a     Ciprusi Köztásrsaságban,   ahol   megbízható   partnereinknek   köszönhetően   erős   pénzügyi,   gazdasági   valamint jogi   hátteret   építettünk   ki.   Tevékenységi   körünk   a   kereskedelmi   cégek   és   trösztök   alapításától   a   teljes könyvvizsgálaton   keresztül   a   nemzetközi   adótanácsadásra   is   kiterjed.   Vállaljuk   az   ügyfél   képviseletét az    államigazgatási,    adóügyi,    kereskedelmi    és    a    polgárjogi    eljárásokban    is.    Jól    átdolgozott    és költségkímélő   megoldásokat   kínálunk   Cipruson   a   magánjachtok   és   nagyobb   hajók   bejegyzésére   is. Amennyiben   az   Európai   Közösség   országaival   szeretne   kereskedni,   biztosítjuk   a   ciprusi   közösségi adószám igénylését is, segítünk annak megszerzésénél is.

Cikkek

Az   alábbiakban   a   cikkel   összefüggő   dokumentu- mokat   vagy   hivatkozásokat   találja.   Egyes   doku- mentumok     jelszóval     védettek,     amit     mailben igényelhet.
Copyright © 2013 - 2018 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  Slovakia (Bratislava): +421 915607800 zakaznik (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 info (at) companymaster.eu
INTERNETES SZOLGÁLTATÓ CÉGEKCIKK ÁRLISTA - CIPRUSI SZOLGÁLTATÁSAINK Az árlista jelszóval védett, amit mailben igényelhet
UK Mirror Site EU Mirror Site