Česká republika

Naše služby v Česku

Zakladanie a zmeny v nasledujúcich subjektoch: Spoločnosť s ručením obmedzeným Akciová spoločnosť Komanditná spoločnosť Verejná obchodná spoločnosť Živnosť Družstvo Zverenský fond Zdaňovanie: Daň z príjmu právnických osôb: 19% Daň z príjmu fyzických osôb: 15 % Zrážková   daň:    35%   z   platieb   poukazovaných   subjektom   v   štátoch,   s   ktorými   ČR   nemá   podpísanú dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia.  DPH sadzba: základná 21 % Registrácia    k    DPH:     Povinná    -    pri    dosiahnutí    obratu    1    milión    českých    korún    za    posledných    12 kalendárnych    mesiacov.    Dobrovoľná    –        pri    splnení    zákonných    požiadaviek    (napr.    bankový    účet, podnikateľský zámer, preukázanie činnosti..)  Ukončenie podnikania: výmazom z obchodného registra, ktorému predchádza konkurz alebo likvidácia spoločnosti spoločnosť   bude   mať   právneho   nástupcu,   t.j. predaj   firmy,   splynutie/zlúčenie   alebo   rozdelenie obchodných spoločností  Účtovníctvo: povinné vrátane daňového priznania Publicita   údajov   o spoločnosti:   údaje   o spoločnosti   vrátane   údajov   o konateľoch   a spoločníkoch   verejne   dostupné   v obchodnom   registri.   Anonymita   spoločnosti   nie   je   úplne   možná,   no   vhodným nastavením   prevodov   cenných   papierov   sa   dá   dosiahnuť   značný   rozsah   ochrany   súkromia   majiteľa spoločnosti s ručením obmedzeným. Bankový    účet:     pre    české    spoločnosti    je    povinné    otvorenie    bankového    účtu    v českej    banke,    v slovenskej   banke   je   to   možné   tiež,   ak   má   spoločnosť   aspoň   jedného   slovenského   alebo   českého konateľa. Výhody českej jurisdikcie: minimálny   vklad   spoločníka   spoločnosti   s   ručením   obmedzeným   je   1   CZK   a   teda   aj   minimálne základné imanie je 1 CZK pri prevode obchodného podielu sa nevyžaduje súhlas správcu dane jednoduchšia registrácia k DPH, žiadna zábezpeka fakturácia na Slovensko a do zahraničia bez DPH české     spoločnosti     s     ručením     obmedzeným     môžu     vydávať     cenné     papiere     prevoditeľné rubopisom v    ČR    neplatí    zákaz    reťazenia,    t.j.    spoločnosť,    ktorá    má    len    jedného    spoločníka,    môže    byť jediným zakladateľom ďalšej spoločnosti. český zákon umožňuje spoločníkom jednostranné vystúpenie zo spoločnosti Ďalšie služby: Komplexné poradenstvo Služby prekladateľov a tlmočníkov Investičné poradenstvo Holdingové štruktúry a prepojenie so zahraničím Asistencia pri registrácii vozidiel

Články

Pod    nasledovnými    odkazmi    nájdete    súvisiace články    a    dokumenty.    K    otvoreniu    niektorých dokumentov   je   potrebné   heslo,   ktoré   si   môžete vyžiadať mailom.
Copyright © 2013 - 2017 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  Slovakia (Bratislava): +421 915607800 zakaznik (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 info (at) companymaster.eu
NOVÁ POVINNÁ EVIDENCIA V ČESKU ČLÁNOK OBCHODNÝ REGISTER ČESKEJ REPUBLIKY PONUKA HOTOVÝCH SPOLOČNOSTÍ V ČESKEJ REPUBLIKE CENNÍK SLUŽIEB V ČESKU Cenník je chránený heslom, ktoré  si môžete vyžiadať  mailom
UK Mirror Site EU Mirror Site