Sťahovanie - prehľad

Brožúry a ponuky na prevzatie

Dokumenty a tlačivá na prevzatie 

Dokumenty uložené v dátovom úložisku

1. Výhodné obchodné balíky na SVG - časovo limitovaná ponuka (založenie spoločnosti + bank. účet), PDF  2. Hotové spoločnosti na predaj v Česku - časovo limitovaná ponuka (platca aj neplatca DPH), PDF  1. Informácie o spoločnostiach v Spojenom Kráľovstve (založenie, dane, prostredie), PDF 2. Informácie o spoločnostiach v Rumunsku (založenie, dane, prostredie), PDF 3. Informácie o spoločnostiach na ostrovoch Sv. Vincent a Grenadíny (založenie, dane, prostredie), PDF 4. Prenajaté plavidlá v Cyperskej republike - zvláštny režim DPH, PDF 5. Registrácia plavidiel v Cyperskej republike - cyperská vlajka (dôvody, výhody), PDF 6. Registrácia plavidiel na Malte - maltská vlajka (dôvody, výhody), PDF 7. Právna ochrana majetku (trusty, holdingové štruktúry, fondy a pod.), PDF 8. Pár slov o podnikaní cez off-shore spoločnosti (výhody, jurisdikcie, prehľad), PDF 9. Akú formu podnikania si zvoliť (prehľad jurisdikcií, foriem a pod.), PDF 10. Prehľad zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, PDF  11. Hybridná forma kapitálovej obchodnej spoločnosti v SR (j.s.a.), PDF 12. Organizačná zložka zahraničnej spoločnosti v SR, PDF 13. Dokumenty potrebné k otvoreniu bankového účtu - Due Diligence, PDF 14. Cezhraničné podnikanie (prehľad organizácií a agentúr), PDF  15. Základné informácie o akciách (prehľad), PDF  16. Naše outsourcingové služby pre e-shopy - prevádzka webshopov, zákaznícka podpora, PDF  17. Prehľad činností v rámci služby "Outsourcingové služby pre e-shopy", PDF  18. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (ZBZ), PDF  19. Čo skrýva názov DECLARATION OF TRUST, alebo v preklade „Vyhlásenie o dôvere“ ?, PDF  20. Transferové oceňovanie a pokuty v súvislosti s transferovým oceňovaním, PDF 21. Rizikové faktory pri transferovom oceňovaní, článok vo formáte PDF  22. Elektronická faktúra - prehľad, články vo formáte PDF   1. Zoznam zmluvných strán Madridskej únie - ochranné známky, PDF      2. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov CMC (UK) LTD, PDF 3. Podmienky používania webových stránok spoločnosti CMC (UK) LTD, PDF  N aše   citlivé   a   chránené   dokumenty   (väčšina   cenníkov,   právne   rozbory,   ekonomické   a   finančné   analýzy   atď.)   sú   uložené   na   našom dátovom   úložisku   (cloud)   na   externom   serveri   a   nie   sú   voľne   dostupné   pre   návštevníkov   stránok.   Ak   máte   záujem   o   prístup   k   uvedeným dokumentom,   môžete   sa   zaregistrovať.   Registrovaným   užívateľom   bude   súčasne   umožnený   prístup   aj   ku   všetkým   jazykovým   mutáciam dokumentov   a   tiež   k   ďalším   cudzojazyčným   dokumentom.   Zaregistrovať   sa   môžete   priamo   na   úvodnej   stránke   dátového   úložiska .        Ďalšie informácie a pomoc pri registrácii nájdete v článku FAQ
DOKUMENTY V DÁTOVOM ÚLOŽISKU
BROŽÚRY
TLAČIVÁ A DOKUMENTY
PONUKY
Copyright © 2013 - 2017 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  England (London): +44 2036956135 office (at) companymaster.co.uk Slovakia (Bratislava): +421 915607800 office (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 huoffice (at) companymaster.eu Czechia (Prague): +420 606804497 office (at) companymaster.cz
UK Mirror Site EU Mirror Site
Vysvetlivky:  Dokument pochádza od cudzieho autora, naša spoločnosť k uvedenému dokumentu nevlastní žiadne autorské práva. Informácie o autorovi sú dostupné v dokumente.