Sťahovanie - prehľad

Cenníky na prevzatie

Brožúry a ponuky na prevzatie

Dokumenty a tlačivá na prevzatie

1. Výhodné obchodné balíky na SVG - časovo limitovaná ponuka (založenie spoločnosti + bank. účet), PDF  2. Hotové spoločnosti na predaj v Česku - časovo limitovaná ponuka (platca aj neplatca DPH), PDF  1. Informácie o spoločnostiach na ostrovoch Sv. Vincent a Grenadíny (založenie, dane, prostredie), PDF 2. Prenajaté plavidlá v Cyperskej republike - zvláštny režim DPH, PDF 3. Registrácia plavidiel v Cyperskej republike - cyperská vlajka (dôvody, výhody), PDF 4. Právna ochrana majetku (trusty, holdingové štruktúry, fondy a pod.), PDF 5. Pár slov o podnikaní cez off-shore spoločnosti (výhody, jurisdikcie, prehľad), PDF 6. Akú formu podnikania si zvoliť (prehľad jurisdikcií, foriem a pod.), PDF  7. Prehľad zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, PDF   8. Hybridná forma kapitálovej obchodnej spoločnosti v SR (j.s.a.), PDF  9. Trusty na Cypre (právny rozbor, daňové aspekty, založenie, podrobné informácie), PDF   10. Organizačná zložka zahraničnej spoločnosti v SR, PDF 11. Dokumenty potrebné k otvoreniu bankového účtu - Due Diligence, PDF 12. Cezhraničné podnikanie (prehľad organizácií a agentúr), PDF  13. Základné informácie o akciách (prehľad), PDF  14. Naše outsourcingové služby pre e-shopy - prevádzka webshopov, zákaznícka podpora, PDF  15. Prehľad činností v rámci služby "Outsourcingové služby pre e-shopy", PDF  16. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (ZBZ), PDF  17. Čo skrýva názov DECLARATION OF TRUST, alebo v preklade „Vyhlásenie o dôvere“ ?, PDF  18. Transferové oceňovanie a pokuty v súvislosti s transferovým oceňovaním, PDF 19. Rizikové faktory pri transferovom oceňovaní, článok vo formáte PDF  20. Elektronická faktúra - prehľad, články vo formáte PDF   1. Zoznam zmluvných strán Madridskej únie - ochranné známky, PDF      2. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov CMC (UK) LTD, PDF 3. Podmienky používania webových stránok spoločnosti CMC (UK) LTD, PDF  1. Cenník - korporátne služby v Slovenskej republike (založenie, zmeny, prehľad daní), PDF  2. Cenník - podrobný cenník služieb v Slovenskej republike, PDF   3. Cenník - korporátne služby v Českej republike (založenie, zmeny, účtovníctvo, prehľad daní), PDF  4. Cenník - korporátne služby na Sv. Vincente a Grenadínach (založenie, zmeny, prehľad daní), PDF  5. Cenník - korporátne služby v Cyperskej republike (založenie, zmeny, účtovníctvo, prehľad daní), PDF 
CENNÍKY
BROŽÚRY
TLAČIVÁ A DOKUMENTY
PONUKY
Copyright © 2013 - 2017 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  Slovakia (Bratislava): +421 915607800 zakaznik (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 info (at) companymaster.eu
UK Mirror Site EU Mirror Site
Vysvetlivky:  Dokument pochádza od cudzieho autora, naša spoločnosť k uvedenému dokumentu nevlastní žiadne autorské práva. Informácie o autorovi sú dostupné v dokumente   Dokument je chránený heslom, heslo si môžete vyžiadať mailom