Služby pre webshopy

Outsourcingové služby a ďalšie služby pre prevádzkovateľov webshopov

OUTSOURCINGOVÉ SLUŽBY PRE E-SHOPY Ak   prevádzkujete   webshop   vo   svojej   krajine   a   máte   v   úmysle   expandovať   na   slovenský,   český,   rumunský,   cyperský   alebo   maďarský   trh,   nemusíte   prijímať   zamestnancov na   zabezpečenie   zákazníckej   podpory,   vybavovanie   objednávok   a   expedíciu   tovaru   konečným   zákazníkom   -   môžete   využiť   naše   služby   v   tejto   oblasti   priamo   na   území uvedených    krajín.    Prečítajte    si,    aké    komplexné    služby    ponúkame    pre    prevádzkovateľov    internetových    obchodov    a    presvedčte    sa,    že    využitie    externých    služieb    je ekonomickejšie ako zamestnávať na jednotlivé činnosti vlastných ľudí. Zabezpečíme kompletnú prevádzku Vášho internetového obchodu a tým aj vstup na nové, perspektívne trhy. Administratívne   služby:    Spracovanie   prijatých   objednávok,   vystavenie   faktúr,   dodacích   listov   a   dobropisov,   vysporiadanie   vratiek   tovaru   -   podklady   k   finančnému vyrovaniu,   grafický   návrh   tlačovín   (letáky,   brožúry,   informačné   listy   a   pod.),   veľkosériová   tlač   dokumentov.   Manažment   Vašej   webstránky   a   aktualizácie.   Spracovanie obchodných dokumentov, listov a došlej korešpondencie, preklad a mnoho iných služieb podľa dohody. Logistika   skladu:    prevádzka   skladu,   evidencia   a   sledovanie   stavu   zásob   tovaru,   balenie   a   odoslanie   tovaru   kupujúcemu   (poštou,   kuriérskou   spoločnosťou,   príp.   vieme zabezpečiť   aj   miesto   na   osobný   odber).   Ak   vlastníte   spoločnosť   zaregistrovanú   na   Slovensku,   Cypre,   v   Maďarsku,   Česku   alebo   v   Rumunsku   podľa   potreby   vystavíme   aj faktúry pre kupujúcich, samozrejme v zmysle platnej legislatívy danej krajiny, taktiež ich môžeme pribaliť ku zásielke spolu s reklamnými letákmi a pod. Naše   sklady   spĺňajú   všetky   normy   vzťahujúce   sa   na   skladovanie   potravín   a   výživových   doplnkov.   Skladové   pristory   sú   umiestnené   v   chránených   objektoch,   vykurované   do   22°C,   vybavené   kamerovým   systémom.   V   prípade   potreby   Vám   zabezpečíme   aj   kartónové   obaly   (aj   malosériové)   a   to   priamo   od   výrobcu   týchto   obalových   materiálov. Sklady sa v jednotlivých krajinách nachádzajú v nasledovných mestách: Štúrovo (SK), Larnaca (CY), Esztergom (HU), Praha (CZ) a Arad (RO). Zákaznícka   podpora:    vybavovanie   emailov   a   telefonátov,   vybavenie,   príp.   preposielanie   podnetov   od   zákazníkov   predávajúcemu   (zabezpečíme   preklad),   vybavovanie reklamácii   podľa   inštrukcií   od   predávajúceho.   V   rámci   služby   poskytujeme   operátorov   na   linke   zákazníckej   podpory,   ktorí   budú   komunikovať   v   jazyku   danej   krajiny   (aj biligválnych). Skenovanie dokumentov: obchodných dokumentov, listov a došlej korešpondencie, preklad a preposielanie emailom. Ceny služieb:  vzhľadom na komplexnosť a rozmanitosť požiadaviek našich klientov sú ceny jednotlivých služieb vždy dohodnuté individuálne. Možná schéma komplexnej prevádzky webshopu s využitím outsourcingu:   Poznámka:   neposkytujeme webhosting a vývoj prostredia pre webshopy, vývoj softvéru, optimalizáciu pre vyhľadávače, reklamné a marketingové činnosti. ĎALŠIE SLUŽBY PRE PREVÁDZKOVATEĽOV E-SHOPOV Okrem   outsourcingových   služieb   ponúkame   pre   prevádzkovateľov   webshopov   aj   poradenstvo   v   oblasti   práva,   daní   a   účtovníctva   ( zaregistrovanie   prevádzkárne ,   príprava zmlúv, transferová dokumentácia , vymáhanie pohľadávok , hospodárenie s odpadom atď.) Nevyhnutnosťou   pre   eshopy   sú   špecializované   činnosti,   t.j.   vypracovanie   všeobecných   obchodných   podmienok   (v   slovenčine,   maďarčine,   rumunčine,   angličtine), reklamačného    poriadku,    formulára    na    odstúpenie    od    zmluvy,    súhlasu    so    spracovaním    osobných    údajov     (ktorý    už    podľa    poslednej    novely    nesmie    byť    súčasťou všeobecných   obchodných   podmienok!)   a   ochrana   osobných   údajov.   Súčasťou   služby   sú   aj   informácie   o   najnovších   legislatívnych   povinnostiach.   Vy   už   nemusíte   sledovať čo všetko je nutné dodržiavať ale budeme Vás o tom informovať pri každej legislatívnej zmene. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Referencia:  komplexná správa a prevádzka slovenského webshopu renomovanej švajčiarskej spoločnosti BIOCOM INTERNATIONAL (EUROPE) AG. od roku 2013.  
  
Poradenská činnosť Vo všetkých oblastiach, ktoré súvisia s prevádzkou e-shopov. Podnikateľské, ekonomické, právne a daňové poradenstvo
Ochrana osobných údajov Ochrana osobných údajov Implementácia do IT (CRM) systému Vypracovanie dokumentov
Príprava a vypracovanie Všeobecné obchodné podmienky Všetky zákonom stanovené formuláre Manažment a likvidácia odpadov
Copyright © 2013 - 2018 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  Slovakia (Bratislava): +421 915607800 zakaznik (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 info (at) companymaster.eu
UK Mirror Site EU Mirror Site
  
Administratívne služby Spracovanie prijatých objednávok Vystavenie faktúr a dodacích listov Evidencia vratiek tovaru Grafický návrh tlačovín a tlač Rozosielanie letákov a brožúr
Zákaznícka podpora Vždy v jazyku danej krajiny Telefonická zákaznícka podpora Mail, chat, sociálne siete Manažment reklamácií
Logistika skladu Skladovanie Vášho tovaru Skladová evidencia, sledovanie zásob Balenie tovaru podľa požiadaviek Odoslanie tovaru - expedícia Manažment vratiek tovaru
SÚVISIACI PDF DOKUMENT   Naše outsourcingové a ďalšie služby pre prevádzkovateľov webshopov SÚVISIACI PDF DOKUMENT   Prehľad činností v rámci služby "Outsourcingové služby pre e-shopy" SÚVISIACI PDF DOKUMENT   Čo všetko sa považujeza platnú elektronickú faktúru VYŽIADANIE CENOVEJ PONUKY   Cenovú ponuku si môžete vyžiadať mailom alebo cez kontaktný on-line formulár  €