FAQ

Gyakran ismételt kérdések - FAQ

Kérdések és válaszok:  čo si mám dávať pozor pri kúpe spoločnosti?  Mit jelent a névleges,  ún. “nominee” igazgató és részvényes?   Ezzel   a   kifejezéssel   az   off-shore   cégekkel   kapcsolatban   találkozhatunk.   Az   off-shore   céget   névleges,   ún.   nominee   igazgató   jegyzi,   valamint   a   részvényeket   és   a részvényekhez   kötődő   minden   jogot   (osztalék,   szavazat   stb.)   a   névleges   részvényes   birtokolja   a   valós   tulajdonos   javára,   miközben   a   valós   tulajdonos   rendelkezései alapján   köteles   eljárni   és   annak   érdekeit   képviselni.   A   névleges   részvényes   egy   ún.   fidiciáris   (bizalmi)   nyilatkozat   alapján   már   a   cég   alapításakor   minden   jogáról   lemond   a valós   részvényes   javára   (Declaration   of   trust).      A   névleges   igazgató   minden   esetben   a   részvényes   döntései   értelmében   köteles   eljárni.   A   nomineek   kinevezésének   nagy előnye, hogy a cég valós tulajdonosának neve titokban marad, megőrizve ezzel teljes anonimitását az esetleges további cég-struktúrákban vagy éppen a hazai cégekben.   Mit jelent és mit tartalmaz a “Virtuális iroda” szolgáltatás?   Ezt   a   szolgáltatást   2014   szeptemberétől   nyújtjuk.   Külföldi   cége   számára   az   adott   országban   “virtuális   -   látszólagos”   irodát   nyitunk.   Az   iroda   kívülről   nézve   teljesen “valós”,   megőrizve   a   reális   iroda   minden   előnyét.   A   szolgáltatás   keretein   belül   biztosítunk   cége   számára   telefon   és   telefax   vonalat,   amelyet   kizárólagosan   az   Ön   cége használ.   Biztosítjuk   a   magyar   nyelvű   asszisztensi   szolgáltatás,   aki   a   telefonvonalat,   valamit   a   cég   részére   érkező   postát   kezeli.   Amennyiben   szükséges,   cége   számára lefoglaljuk   a   kért   domén   neveket,   tárhelyet   biztosítunk   a   cég   honlapja   számára,   valamint,   megalkotjuk   mailcímeit.   Ez   a   szolgáltatás   abban   az   esetben   fontos,   ha közösségen   belüli   teljesítés   esetén   a   teljesítés   helyét   kell   igazolni   a   hatóságokkal   szemben.   A   szolgáltatás   igénybevételével   Ön   jelentős   összeget   takaríthat   meg,   mivel   a valós   iroda   fenntartási   költsége   egy   év   alatt   az   adott   országban   többszöröse   lehet   a   szolgáltatás   árának.   A   szolgáltatást   csak   azok   a   cégek   vehetik   igénybe,   amelyek számára székhelyet biztosítunk. Ami fontos - Ön magyar nyelven kommunikál velünk. A   “Virtuális   iroda”   szolgáltatás   kizárólag   az   egyes   cikkekben   megjelölt   helyeken   vehető   igénybe.   Legtöbb   országban   ez   a   szolgáltatás   csak   egy   további   szolgáltatással (könyvelés, székhelyszolgáltatás, cégalapítás stb.) együtt igényelhető (lásd az egyes országok leírásánál).  Mit takar a “Bizalmas céges dokumentumok megőrzése” szolgáltatás?   Amennyiben   érzékeny   céges   dokumentumait   biztonsági,   esetleg   bizalmatlansági   okokból   nem   szeretné   magánál   tartani   ill.   saját   hazájában   őrizni,   úgy   igénybe   veheti dokumentum   megőrzési   szolgáltatásunkat.   Ebben   az   esetben   azon   dokumentumok   őrzését   és   letétjét   vállaljuk,   amelyek   az   általunk   alapított,   vásárolt   ill.   kezelt   cégeivel vannak   összefüggésben,   mint   pld.   az   off-shore   cégek   bizalmas   dokumentumai   (okiratok,   igazolások,   licenszek   és   azok   részleírásai   stb.   -   a   szolgáltatásból   kizárva   az   egyes országok   értékpapír-őrzésre   vonatkozó   törvényei   hatálya   alá   eső   dokumentumok!)   A   dokumentumokat   biztonságos   helyen   tároljuk   és   amennyiben   szüksége   lesz betekinteni,   ezt   időben   jelezve,   Önnek   lehetővé   tesszük.   Ezen   szolgáltatás   kizárólag   az   általunk   kezelt   cégekkel   kapcsolatban   vehető   igénybe,   idegen   cégekkel   kapcsolatos letéteket sajnos nem áll módunkban vállalni. Ezen szolgáltatás a cikkeinkben megjelölt országokban vehető igénybe.  Milyen veszélyei vannak régebbi, ismeretlen cég vásárlásának?   Az   utóbbi   időben   egyre   több   olyan   esettel   találkozunk,   amikor   az   ügyfél   “átvesz”   egy   régebbi,   ismeretlen   céget,   amit   “teljesen   tiszta”   cégként   vásárolt   meg   és   az   a sajnálatos   tény,   hogy   a   cégnek   rendezetlen   szerződései,   számlái,   esetleg   adótartozása   van,   csak   később   derül   ki.   Amennyiben   olyan   céget   vásárol,   amelyiknek   története van,   tehát   előzetesen   már   folytatott   gazdasági   tevékenységet   és   Ön   nem   ismeri   a   cég   gazdasági   és   üzleti   előéletét,   ajánlatos   a   céget   “átvilágíttatni”.   Ezt   mi   megbízás alapján   elvégezzük   Ön   helyett.   Ellenőrizzük   és   beszerezzük   a   cégről   az   összes   elérhető   információt,   lekérjük   és   elemezzük   mérlegeit,   azt   is   mondhatjuk,   hogy   felállítjuk   a cég   “Due   diligence”-ét   (lásd   lejjebb).   Természetesen   lehetetlen   garantálni,   hogy   egy   ilyen   átvilágítás   tökéletes   képet   ad   a   cégről,   de   ezáltal   jelentősen   csökken   a vásárlásból adódó rizikó.  Mit jelent az off-shore társasági forma és off-shore vállalkozás?   Az   off-shore   cégekről   és   off-shore   cégalapításról   már   annyian   és   olyan   sokat   írtak   a   magyar   sajtóban   és   az   Interneten   is,   hogy   mi   már   nem   szeretnénk   ebbe lényegesen   belebonyolódni.   Aki   vette   a   fáradságot   és   alaposan   utánanézett   a   problematikának   -   a   neten   nagyon   sok   oldalt   találhat   magyar   nyelven   is   -   tudja   miről   van szó.   Csak   röviden:   nemzetközi   adótervezés   és   adóoptimalizálás,   befektetés-   és   vagyonkezelés,   vagyon-   és   befektetésvédelem   stb.   Amennyiben   offshore   cégről   beszélünk az   angol   common-law   jogrendben   kell   keresnünk   a   név   eredetét   és   a   vállakozás   formáját   is,   ami   természetesen   teljesen   törvényes   forma   és   ha   törvényesen   is   használják, akkor remek megoldás lehet egy kis megtakarításra anélkül, hogy különösebb konfliktust okozna egy adott ország adóhatóságával.   Az   off-shore   társaságok   nyomai   már   az   antik   görög   szigeteken   is   fellehetők.   Az   Atén   által   kivetett,   magas   adók   elől,   az   Égei-tenger   független   szigeteire   menekülő kereskedők,   hajókból   kínálták   portékájukat,   így   kerülve   el   az   Aténnal   szembeni   adófizetési   kötelezettséget.   A   modern   off-shore   cégek   történetét   -   mint   azt   már   az előzőekben   említettük   -   az   angol   common-law   jogrendben   kell   keresnünk,   amely   a   britt   gyarmati   rendszer   országaiban   is   bevezetést   nyert,   megalapozva   ezzel   az   off- shore cégek létrejöttét. Az   off-shore   vállakozási   forma   és   off-shore   cég   abszolút   nem   tér   el   a   belföldi   -   on-shorenak   is   nevezett   -   cégek   vállakozásától.   Az   alapító   okiratban   ill.   társasági szerződésben   világosan   lejegyzésre   kerülnek   a   vállalkozás   feltételei,   tevékenységi   körök,   székhely,   cégvezetés   stb.   Természetesen   a   bejegyzés   országában   az   adóterhek sokkal   kisebbek,   mint   egy   on-shore   országban,   jó   alapfeltételeket   biztosítva   ezzel   a   vállalkozás   sikeres   indításához   és   folytatásához.   Néhány   országot,   mint   pld.   Ciprus, ahol kedvezőbb adózási feltételek vannak, mint az EU más országaiban, mid-shore országként is szokás említeni.  Milyen szolgáltatást nyújtanak az off-shore bankok?     Az   off-shore   bankok   vállakozása   szinte   teljesen   megegyezik   az   on-shore   bankok   vállakozásával,   eltérést   -   mint   az   a   névből   is   kederül   -   a   bank   székhelyénél   találunk. Off-shore   országban   kerülnek   bejegyzésre,   ahol   az   adóterhek   lényegesen   kisebbek,   mint   az   on-shore   országokban,   viszont   tevékenységüket,      éppen   úgy,   mint   a   belföldi bankok,   szigorú   szabályzat   alapján   folytatják.   A   tévékenység   ellenőrzését   az   adott   ország   bankfelügyeleti   szervei   végzik.   Kőnyvvizsgálatukat   általában   jó   nevű   nemzetközi cégek végzik és minősítik. Szolgáltatásaik   között   megtaláljuk   a   belföldi   bankok   által   nyújtott,   szinte   minden   típusú   szolgáltatást,   számlavezetést,   bankkártya   és   Internetbanking   szolgáltatást.   Nagy figyelmet kell fordítani viszont a megfelelő bank kiválasztására, lehetőleg jó referenciákat kell szerezni róla. Jó előjel már egy tíz-húsz éves piaci jelenlét is.  A cikkekben megjelenik “Due diligence” kifejezés, mit jelent ez?   A   kifejezés   az   amerikai   jogból   származik,   ahol   a   vállalkozók   közötti   viszonyban   érvényesített   szükséges   óvatosságra   utal,   ahol   bevett   szokás   a   potencionális   ügyfél vizsgálata,   előminősítése.   Csak   pozitív   eredmény   után   lépnek   üzleti   kapcsolatba.   Ez   az   elővigyázatosság   érvényesülhet   más   téren   is,   beszélhetünk   gazdasági-,   személyi-, adóügyi-   esetleg   jogi   due   diligence-ről.   Cégek   esetében   ez   a   cég   globális   és   aprólékos   átvilágítását   -   auditjét   jelenti,   ahol   vizsgálják   a   cég   teljes   tevékenységét,   főképpen üzleti    kapcsolatait    és    pénzügyi    megbízhatóságát    -    fegyelmét.    Amennyiben    a    bankok    által    érvényesített    due    diligence-ről    beszélünk,    úgy    a    pontencionális    ügyfél azonosításáról és alapos átvilágításáról van szó. A   legtöbb   együttműködő   bank,   kisebb-nagyobb   eltérésekkel   a   Pénzügyi   szolgáltatásaink ”   cikkben   található   “Due   dilligence”-t   alkalmazza.   Az   anyag   egy   általános információ, eltérések bankonként lehetségesek.  Mit kell tudni a szlovákiai székhelyű cégekről?   A cégalapítás lényegesen tovább tart, mint Magyarországon - eltarthat akár két hétig is, mert az alapítás két lépcsőben zajlik: először a vállalkozási engedélyt kell kérvényezni és csak ennek kiadása után lehet indítani a bejegyzést, továbbá: Az adószám kiadása a cég bejegyzése után még pár napig szintén megtart A cégnek alanyi jogon NEM jár a közösségi adószám, ez Szlovákiában csak meghatározott belföldi forgalom után jár, általában befizetett kaució ellenében, ami az adóhivatal számláján hosszab ideig letétben lesz. Belföldi forgalom nélkül nagyon nehéz a közösségi adószámot megkapni (előírt forgalom majdnem 50e euró) Amennyiben külföldi állampolgár a cég tulajdonosa, ajánlatos áttanulmányoznia a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezményeket (mert Szlovákiában ugyan nics osztalékadó, de saját országában lehet!) A cégautók általános forgalmi adója visszaigényelhető (egyelőre) Alacsonyabb minimálbér, ezáltal a járulékok is alacsonyabbak, itt lehetőség van részmunkaidőben is dolgozni. Az ügyvezető nem köteles munkaviszonyt létesíteni cégével. Lehetőség van offshore cég által tulajdonolt cégek bejegyzésére is Viszont nem mindegyik bank nyit off-shore cég által alapított cég részére számlát Az ügyvezető kinevezésénél, honi okmányirodája által kiállított erkölcsi bizonyítványra van szükség, ami 3 hónapnál nem lehet régebbi (társaknak nem kell) !  Milyen cégformát választhatok Szlovákiában?     A következő linkről PDF dokumentumként letöltheti információs anyagunkat: letöltés itt...
Copyright © 2013 - 2018 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  Slovakia (Bratislava): +421 915607800 zakaznik (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 info (at) companymaster.eu
UK Mirror Site EU Mirror Site