Finančné služby

Bankové asistenčné služby

Otvorenie bankového účtu Vzhľadom   na   veľmi   sťažené   a   sprísnené   podmienky   pri   otváraní   bankových   účtov   vo   väčšine   bánk,   sme   boli   nútení   zúžiť   paletu   nami   ponúkaných   asistenčných   služieb   pri otváraní bankových účtov. V   súčasnosti   ponúkame   asistenciu   pri   otvorení   bankového   účtu   pre   slovenské,   ako   aj   zahraničné   spoločnosti   v   rôznych   bankách   v   EÚ,   ako   aj   v   off-shore   bankách   a   to nasledovne: Pre slovenské spoločnosti (aj s EU alebo off-shore pozadím) - otvorenie účtu v slovenskej alebo českej banke, taktiež v karibskej off-shore banke. Pre maďarské spoločnosti (aj s EU alebo off-shore pozadím) - otvorenie účtu v slovenskej alebo českej banke, maďarskej banke, taktiež v karibskej off-shore banke Pre rumunské spoločnosti (aj s EU alebo off-shore pozadím) - otvorenie účtu v rumunskej alebo českej banke, taktiež v karibskej off-shore banke. Pre cyperské spoločnosti - otvorenie účtu vo všetkých bankách na Cypre, v čekej banke, taktiež v karibskej off-shore banke. Pre anglické spoločnosti - otvorenie účtu v anglickej banke, českej banke, taktiež v karibskej off-shore banke. Pre spoločnosti registrované na SVG - otvorenie účtu v českej alebo v karibskej off-shore banke. Osobné účty pre občanov EÚ, ako aj tretích krajín - otvorenie účtu v karibskej off-shore banke. Každá   banka   si   pred   otvorením   účtu   dôkladne   preverí   klienta,   pričom   jej   musia   byť   predložené   všetky   dokumenty   v   zmysle   obchodných   podmienok   -   tzv.   Due   diligence ( Vysvetlivky nájdete v článku FAQ ). Dôležitá informácia! Napriek   tomu,   že   uvedené   služby   poskytujeme   už   dlhšiu   dobu   a   s   niektorými   bankami   sme   si   vybudovali   veľmi   dobrý   vzťah,   nie   je   v   našej   moci   ovplyvniť,   že   každému klientovi   otvoria   účet.   V   prípade,   že   už   účet   bude   otvorený,   musíte   mať   na   zreteli   tú   skutočnosť,   že   každá   banka   je   oprávnená   kedykoľvek   zavrieť   účet,   zablokovať konkrétne   transakcie   alebo   vyžadovať   dodatočné   dokumenty   viažuce   sa   k   transakcii   alebo   k   účtu   a   to   z   dôvodného   podozrenia   na   nelegálnu   činnosť.   Takéto   správanie bánk   my   ovplyvniť   nevieme   a   naša   činnosť   pozostáva   výlučne   z   asistencie   v   procese   prípravy   otvárania   bankového   účtu.   Bankové   účty   sa   otvárajú   výlučne   vo   vyššie vymenovaných krajinách!
Copyright © 2013 - 2017 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  England (London): +44 2036956135 office (at) companymaster.co.uk Slovakia (Bratislava): +421 915607800 office (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 huoffice (at) companymaster.eu Czechia (Prague): +420 606804497 office (at) companymaster.cz
UK Mirror Site EU Mirror Site
SÚVISIACI PDF DOKUMENT   Všeobecné postupy bánk pri overení klienta  Due diligence VYŽIADANIE CENOVEJ PONUKY   Cenovú ponuku si môžete vyžiadať mailom alebo cez kontaktný on-line formulár  €