Copyright © 2013 - 2019 CompanyMaster Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.
ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI Na týchto stránkach publikujeme aj články, v ktorých analyzujeme daňové systémy niektorých krajín, porovnávame podnikateľské prostredie, prípadne poukazujeme na výhody legálneho medzinárodného plánovania zdaňovania príjmov právnických a fyzických osôb. Tieto články nie zverejňované so zámerom navádzať čitateľa na obchádzanie platných legislatívnych noriem, hlavne daňových predpisov, jednotlivých krajín Európskeho spoločenstva, prípadne tretích krajín. Snažíme sa poskytovať čerstvé, komplexné a presné informácie, odmietame však akúkoľvek právnu zodpovednosť za vyhlásenia a stanoviská zverejňované v jednotlivých článkoch tejto prezentácie. Obsah článkov sa nemôže považovať za daňové poradenstvo, ani za relevantné stanovisko v daňových otázkach príp. právnych veciach.
KORPORÁTNESLUŽBY  ZAKLADANIE SPOLOČNOSTÍZMENY V ÚDAJOCHLIKVIDÁCIA A KONKURZKORPORÁTNE ŠTRUKTÚRYMEDZINÁRODNÉ TRUSTY OSOBNÉ ÚDAJEGDPR  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOVVYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIEAPLIKÁCIA GDPRIMPLEMENTÁCIA GDPRPORADENSTVO VO VECI OOÚ SLUŽBY PREE-SHOPY  SLUŽBY PRE E-SHOPYLOGISTIKA E-SHOPOVOUTSOURCING SLUŽIEBPRÍPRAVA DOKUMENTÁCIESLUŽBY V 5 KRAJINÁCH PORADENSKÉSLUŽBY  DAŇOVÉ PORADENSTVODAŇOVÉ PLÁNOVANIETRANSFEROVÉ OCEŇOVANIEPODNIKATEĽSKÉ PORADENSTVOPORADENSTVO PRE E-SHOPY 

Obchodné a korporátne služby

Našim klientom poskytujeme komplexné služby a riešenia vo všetkých oblastiach ich podnikania a to najmä s prihliadnutím na často sa meniace právne prostredie v niektorých štátoch EÚ. Špecializujeme sa predovšetkým na sféru korporátnych služieb, v rámci ktorých dokážeme flexibilne reagovať na každú legislatívnu zmenu týkajúcu sa podnikateľského prostredia najmä v EÚ. Strategickým kombinovaním holdingových štruktúr a trustov v rôznych jurisdikciách dokážeme poskytnúť vysokú mieru ochrany majetku a súkromia ako aj plynulú expanziu za hranice Európskej únie. V neposlednom rade možno vyzdvihnúť návrhy vhodne nastavených korporátnych štruktúr v medzinárodnom daňovom plánovaní. Poskytujeme outsourcingové služby pre prevádzkovateľov internetových obchodov, taktiež vypracovanie kompletnej dokumentácie pre e-shopy v zmysle platnej legislatívy.

Články

Správy

Všeobecné obchodné podmienky pre e-shopy Všeobecné obchodné podmienky tvoria vlastne obsah kúpnej zmluvy medzi Vami ako prevádzkovateľom eshopu a vašimi zákazníkmi. Napriek tomu, že ide o zmluvu medzi súkromnými osobami, jedna strana je tu v postavení spotrebiteľa a preto VOP nesmú obsahovať nič, čo by zhoršilo ich podmienky. Ustanovenia VOP, ktoré by mohli poškodiť spotrebiteľov sú často predmetom kontroly Slovenskej obchodnej inšpekcie a preto sa pozrieme na najčastejšie chyby… 05 Apríl ´18 Povinná registrácia k DPH pre e-shopy Každý podnikateľ pozná (mal by poznať) základný prípad povinnej DPH registrácie – keď jeho obrat presiahne 49 790,- EUR za predchádzajúcich najviac 12 mesiacov (ak má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň na Slovensku). Okrem toho sú však eshopy povinné registrovať sa k DPH aj v týchto prípadoch… 05 Apríl ´18 Rozšírili sme naše outsourcingové služby Od 25.04.2019 sme rozšírili naše outsourcingové služby pre prevádz-kovateľov webshopov. Link tu.  29 Apríl Zmeny v štruktúre spoločníkov našej spoločnosti Dňa 13. decembra 2018 došlo k významnej zmene v štruktúre spoločníkov našej spoločnosti. Spoločnosť naďalej zostáva pridruženým členom medzinárodnej skupiny CMC. 15 December 18 CompanyMaster Consulting s.r.o. +421 944449494 Hasičská 13A, 943 01 Štúrovo, Slovensko KONTAKTY 
KONTAKTY +421 944449494 Kancelária: Hasičská 13A, SK-943 01 Štúrovo, Slovenská republika
O NÁS KONTAKTY
+421 944449494
Máte ďalšie otázky? Neváhajte nás kontaktovať: +421 944449494 
NÁŠ PARTNER
OBCHODNÉ SLUŽBY KORPORÁTNE SLUŽBY PORADENSKÉ SLUŽBY SLUŽBY V OBLASTI GDPR TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE OUTSOURCING SLUŽIEB PRECHODNÝ A TRVALÝ POBYT V EÚ LOGISTIKA E-SHOPOV
NAŠE TOP SLUŽBY

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Väčšina

podnikateľov

určite

postrehla,

že

im

od

mája

2018

vznikli

nové

povinnosti

v súvislosti

s ochranou

osobných

údajov.

Málokto

však

vie,

koľko

povinných

dokumentov

im

to

v skutočnosti

prináša.

Aby

bola

celá

dokumentácia

ochrany

osobných

údajov

v poriadku,

je

nevyhnutné

ju

urobiť

každému

podnikateľovi

presne

na

mieru.

Iné

dokumenty

potrebujú

remeselníci,

iné

eshopy,

iné

veľké

firmy

s viacerými

zamestnancami

a podobne.

Pripraviť

si

správnu

dokumentáciu

bez

odborných

školení

a podrobnej

znalosti

zákona

je

dosť

ťažké,

preto

našim

klientom

poskytujeme

plnú

podporu

aj

v tejto oblasti.

SLUŽBY PRE E-SHOPY

Ak prevádzkujete webshop vo svojej krajine a máte v úmysle expandovať na slovenský, český, alebo maďarský trh, nemusíte prijímať zamestnancov na zabezpečenie zákazníckej podpory, vybavovanie objednávok a expedíciu tovaru konečným zákazníkom - môžete využiť naše služby v tejto oblasti priamo na území uvedených krajín. Prečítajte si, aké komplexné služby ponúkame pre prevádzkovateľov internetových obchodov a presvedčte sa, že využitie externých služieb je ekonomickejšie ako zamestnávať na jednotlivé činnosti vlastných ľudí.
OFFER TOP Dokončený päťdesiaty projekt OOÚ Dnes sme úspešne dokončili náš päťdesiaty projekt na ochranu osobných údajov. Ďakujeme za dôveru ! 23 September