Kérdések és válaszok

Válaszok olvasóik kérdéseire

Amennyiben   kérdése   van   cikkeinkkel   vagy   dokumentumainkkal   kapcsolatban,   ill.   konkrét   információra   van   szüksége,   szívesen   állunk   rendelkezésére.   Hívjon,   küldjön   e-mailt,   esetleg üzenhet az on-line űrlapon keresztül is, mi rövid időn belül válaszolunk Önnek. Néhány kérdést és választ ezen az oldalon publikálunk, temészetesen név és cím nélkül.    Február 2017 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   Szlovák cégem (Kft) ügyvezetőjeként milyen módon vehetek ki pénzt a cégből?   Mint a cég ügyvezetőjének a következő törvényes lehetősegek állnak rendelkezésére: Amennyiben   cégénél   munkaviszonyban   van,   havi   fizetést   kap,   temészetesen   járnak   Önnek   a   további,   béren   kívüli   juttatások   is   (cafetéria   stb.)   Munkaviszony esetén   szükséges   szem   előtt   tartani   a   munkatörvényköny   rendelkezéseit,   mert   ha   az   Ön   munkaköri   tevékenysége   fedi   a   törvény   által   előírt   ügyvezetői kötelezettségeket a munkaszerződés érvénytelen lehet. Ügyvezetőként - szerződés alapján - ügyvezetői jutalmat vehet fel a cégtől, amelynek gyakorisága és összege a közgyűléssel egyeztetendő Amennyiben   az   ügyvezető   tulajdonában   lévő   szellemi   jogokat   a   cége      felhasználja   (pld.szerzői   jogok,   dizájn,   védjegy,   licenszjogok),   licensz-szerződést   köthet a céggel, ami állandó jövedelmet biztosíthat.   Január 2017 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   Milyen feltételeket kell teljesítenie a külföldi személynek, amennyiben Szlovákiában kerskedelmi cégben szeretne cégtárs lenni?     A   hatályos   szlovák   jog   szerint,   minden   külföldi   személynek,   legyen   az   jogi   vagy   természetes   személy,   a   szlovák   állampolgárokéval   megegyező   jogokat   kell biztosítani a vállakozásra Szlovákia területén. Különbség csak az államigazgatási eljársjogi feltételekben van, mégpedig: természetes    személyek    esetén    csak    a    személyazonosságot    és    lakcímet    igazoló    dokumentumait    kell    a    szlovák    hatóságnál    bemutatnia.    Amennyiben gazdasági   társaság   ügyvezetője   vagy   igazgatója   is   szeretne   lenni,   egy   három   hónapnál   nem   régebbi,   erkölcsi   bizonyítványt   köteles   benyújtani,   amit   saját hazájának arra illetékes hatósága bocsátott ki, csatolva mellé a bizonyítvány szlovák igazságügyi tolmács által hitelesített fordítását. jogi    személyek    esetén,    minden    esetben    olyan    okiratra    van    szükség,    amelyikből    egyértelműen    kitűnik,    hogy    a    társaság    az    arra    illetékes    hatóságnál bejegyzésre   került   és   működik.   Az   okiratnak   tartalmaznia   kell   a   cég   nevét,   székhelyét,   alaptőkéjét   és   annak   elosztását,   valamint   a   céget   jegyző   személy nevét.   Amennyiben   a   cég   nevében   megbízott   jár   el,   szükséges   egy   hitelesített   megbízólevelet   benyújtani.   Néhány   esetben   szükség   lehet   a   benyújtott dokumentumok   felülhitelesítésre   (Aposztillel   kell   ellátni   a   Hágai   Egyezmény   értelmében).   Minden   dokumentum   mellé   annak   hiteles   szlovák   fordítását   kell csatolni.    Január 2017 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     Az   egyszerű   részvénytársaság   (j.s.a.)   megalapításakor   kötelező   a   Szlovák   Központi   Részvényletéti   Hivatalnál   nyilvántartásba   vétetni   a   részvényeket   és részvényeseket, kell-e ezért fizetni és ha kell, akkor mennyit?      Az    egyszerű    részvénytársaság    részvényei,    az    átláthatóság    követelményeinek    megfelelően,    névre    szólóan    kerülnek    kibocsátásra    és    a    Szlovák    Központi Részvényletéti   Hivatalnál   kötelezően   bejegyzésre   kerülnek.   Az   újonan   alapított   cég,   mint   részvénykibocsátó,   szerződést   köt   a   hivatallal,   amely   nyilvántartásba veszi   a   kibocsátást.   A   részvény-emisszió   azonosító   számot   (ISIN)   kap,   majd   a   hivatal   a   jegyzett   részvényeket   a   jogos   tulajdonos   részvény-számlájára   átkönyveli.   Ez a   szolgáltatás   a   hivatal   árlistája   alapján   illeték   köteles,   mégpedig:   165,-   EUR   a   részvénykibocsátó   nyilvántartásba   vétele,   130,-   EUR   az   ISIN   szám   kiadása.   A részvénykibocsátás   a   részvények   mennyiségétől   függően   is   illeték   köteles,   66,-   EUR-tól   felfelé.   A   részvénykibocsátó   adatainak   módosításáért   a   nyilvántartásban az illeték 165,- EUR. Természetesen a részvénytulajdonos részvény-számlájának vezetése is éves díjköteles.   Január 2017 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   Szlovák Kft ügyvezetője és egyedüli tulajdonosa vagyok, cégem pénzügyi gondokkal küzd. Megoldódnak gondjaim a cég eladásával - átruházásával?     Az   természetesen   az   adott   probléma   jellegétől   függ   -   és   attól,   hogy   Ön   mint   ügyvezető   nem   elmulasztotta-e   el   valamelyik   munkaköri   kötelezettségét,   illetve mások   befolyása   pld.   cégtársak,   üzleti   partnerek   által   történt   mulasztás.   Amennyiben   eladja   a   céget,   Ön   mint   volt   ügyvezető,   továbbra   is   felelős   az   ön   által,   az ügyvezetői funkció betöltése alatt, okozott vagy a mulasztásból keletkező károkért.   December 2016 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   Szlovák Kft-re lenne szükségem, alapítsak egy újat vagy vegyek egy régebbit?     Mindenképpen   javasoljuk   az   új   alapítású   céget.   Ami   a   költségeket   illeti,   általában   egy   szinten   mozognak   az   alapítási   díjak   és   a   jelenlegi   szlovákiai   eladási   árak. A   régebbi   cégek   történe   viszont   nehezen   lekövethető,   ezért   nagyobb   szintű   rizikót   vállal   a   vevő   és   felmerülhetnek   olyan   körülmények   is   amelyek   a   későbbi vállalkozást   teljesen   ellehetetlenítik.   Az   új   alapítású   cég   mellet   szól   az   a   tény,   hogy   a   2017.1.1.   után   alapított   cégek   már   nem   fizetnek   elvárt   adót,   míg   a régebbieknek ezt még egyszer be kell fizetniük.
Copyright © 2013 - 2018 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
ON-LINE ŰRLAP ON-LINE ŰRLAP KÜLDJÖN E-MAILT KÜLDJÖN E-MAILT HÍVJON: +36 30 2928601 
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  Slovakia (Bratislava): +421 915607800 zakaznik (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 info (at) companymaster.eu
UK Mirror Site EU Mirror Site