Slovenská republika

Naše služby v Slovenskej republike

Zakladanie a zmeny v nasledujúcich subjektoch: Spoločnosť s ručením obmedzeným Jednoduchá spoločnosť na akcie Akciová spoločnosť Komanditná spoločnosť Verejná obchodná spoločnosť Živnosť Družstvo - aj európske Občianske združenie Nezisková organizácia Ktorý typ spoločnosti je pre Vás najvhodnejší a podrobné informácie o nich si môžete prečítať v našich Článkoch  alebo Otázkach a odpovediach . Služby pre dopravcov: Zápis a zmeny údajov podnikateľov - dopravcov v obchodnom registri. Táto povinnosť dopravcovi priamo vyplýva z §5 ods. 3 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave. Zdaňovanie: Daň z príjmu právnických osôb: 21% Daň z príjmu fyzických osôb:  19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy životného minima 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne túto sumu. Zrážková daň: 35% z platieb poukazovaných subjektom v štátoch, s ktorými SR nemá podpísanú dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia ( zoznam zmlúv nájdete tu ). DPH sadzba: základná 20 % Registrácia k DPH : Povinná   -   pri   dosiahnutí   obratu   za   posledných   12   kalendárnych   mesiacov   49   790   €.   Dobrovoľná   –   vyžaduje   sa   zloženie   zábezpeky   vo   výške   určenej daňovým úradom. Ukončenie podnikania: 1. výmazom z obchodného registra, ktorému predchádza konkurz alebo likvidácia spoločnosti 2. spoločnosť bude mať právneho nástupcu, t.j. predaj firmy, splynutie/zlúčenie alebo rozdelenie obchodných spoločností  Účtovníctvo: povinné, vrátane daňového priznania Publicita   údajov   o spoločnosti:    údaje   o spoločnosti   vrátane   údajov   o konateľoch   a spoločníkoch   sú   verejne   dostupné   v obchodnom   registri.   Anonymita   spoločnosti   nie   je možná. Bankový   účet:    pre   slovenské   spoločnosti   nie   je   otvorenie   bankového   účtu   v slovenskej   banke   problémom,   ak   má   spoločnosť   aspoň   jedného   slovenského   konateľa. Slovenským spoločnostiam je možné bez problémov otvoriť aj bankové účty v iných krajinách. Ďalšie služby: Úschova dôverných dokumentov Registračné sídlo: Bratislava, Štúrovo, Nána Virtuálna kancelária Komplexná správa spoločnosti Holdingové štruktúry a prepojenie so zahraničím Služby prekladateľov a tlmočníkov Vymáhanie pohľadávok Asistencia pri katastrálnom konaní
Copyright © 2013 - 2017 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  Slovakia (Bratislava): +421 915607800 zakaznik (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 info (at) companymaster.eu
UK Mirror Site EU Mirror Site
SÚVISIACI PDF DOKUMENT   Organizačná zložka zahraničnej spoločnosti na Slovensku Článok a brožúra na stiahnutie,  PDF VYŽIADANIE CENOVEJ PONUKY   Cenovú ponuku si môžete vyžiadať mailom alebo cez kontaktný on-line formulár  € SÚVISIACI ČLÁNOK   Družstvo ako alternatíva k obchodným spoločnostiam na Slovensku A CENNÍK SLUŽIEB NA SLOVENSKU   Cenník korporát. služieb na Slovensku Brožúra na stiahnutie vo formáte PDF Na otvorenie je potrebné heslo   CENNÍK SLUŽIEB NA SLOVENSKU   Podrobný cenník služieb na Slovensku Brožúra na stiahnutie vo formáte PDF Na otvorenie je potrebné heslo   SÚVISIACI ČLÁNOK   Ako správne zaregistrovať prevádzkareň v SR A