Szlovák Köztársaság

Szolgáltatásaink Szlovákiában

Cégalapítás, cégek adatainak módosítása: Korlátolt felelősségű társaság - s.r.o. Egyszerű részvénytársaság - j.s.a. Részvénytársaság - a.s. Betéti társaság - Komanditná spoločnosť Nyílt kereskedelmi társaság - Verejná obchodná spoločnosť Mágánvállalkozás Szövetkezet Civil szervezetek Külföldi cégek fióktelepei Telephelyek szlovák és külföldi cégeknek Az   Önn   számára   legmegfelelőb   cégtípus   kiválasztásához   segítséget   talál   a   Cikkek    vagy   Kérdések   és feleletek menüpopntokban. Fuvarozó   fizikai   személyek    -   magánvállakozók   bejegyzése   vagy   adataik   módosítása   a   cégbíróságon. A   fuvarozó   magánvállakozók   cégbírósági   bejegyzése   az   56/2012   Z.z   sz.   fuvarozásról   szóló   törvény 5.cikk. 3.bek. alapján minden fuvarozó magánvállakozó számára kötelező Külföldön   jegyzett    kereskedelmi   cégek   számára   biztosítjuk   a   szlovákiai   fióktelep   megalapítását   és   az összefüggő szolgáltatásokat. Dokumetum innen letölthető . Adózás: Társasági adó: 21% Személyi   jövedelemadó:    19   %   a   kiszámított   adóalap   azon   részéből   amelyik   nem   haladja   meg   a   kormány által    meghatározott    létminimum    176,8-szorosát,    az    azt    meghaladó    összegből    egységesen    25    %-ra emelkedik. Forrásadó:     35%    forásadó    terheli    az    olyan    országokba    irányuló    kifizetéseket    (főleg    szolgáltatásokra vonatkozik),   amelyekkel   Szlovákiának   nincs   érvényes,   a   kettős   adózás   elkerüléséről   szóló,   szerzödése     ( az érvényes lista innen letölthető ). ÁFA kulcs: 20 % (kivétel élelmiszer, könyvek 10%) ÁFA    alanyiság:    Kötelező    -    ha    a    cég    forgalma    az    elmúlt    12    hónapban    meghaladta    a    49.790,-    eurót. Önkéntes   -   csak   az   adóhivatal   által   előírt   feltételek   teljesítése   mellet   lehetséges   (kaució   befizetése kötelező, melynek összegét az adóhivatal individuálisan szab meg) Vállalkozás befejezése: 1. felszámolás vagy csődeljárás lefolytatása után a cég törlése a cégjegyzékből 2. a cég jogutóddal szűnik meg (felosztás, összevonás vagy fúzió után) Könyvelés: kötelező (adóbevallás beadása és mérleg készítése kötelező) A   cégadatok   nyilvánosságra   hozatala:   a   cégtulajdonosok,   igazgatók   és   ügyvezetők   adatai   teljesen nyilvánosak a cégbíróság honlapján elérhetők. Szlovákiában “nominees”   szolgátatást nem nyújtunk. Bankszámla:    a   cégek   számára   a   számlanyitás   szlovák   bankban   nem   kötelező.   Tapasztalatunk,   hogy amennyiben a cégnek szlovák ügyvezetője van a számlanyitás szlovák bankban nem okoz gondot. További szolgáltatásaink: Bizalmas céges dokumentumok megőrzése (info lásd FAQ) Székhelyszolgáltatás: Bratislava, Štúrovo, Nána Komplex céges ügyvitel és tanácsadás Virtuális iroda és telefonszámok (info lásd FAQ ) Magánvállalkozások jegyzése EU-s állampolgárok állandó tartózkodása Nemzetközi holding-struktúrák létrehozása Tolmács és szakfordító szolgáltatás Telekkönyvi bejegyzések, ingatlanok átruházása Outsourcing szolgáltatás - webshop üzemeltetés - cikk itt 
Cikkek Az   alábbiakban   a   cikkel   összefüggő   dokumentu- mokat   vagy   hivatkozásokat   találja.   Egyes   doku- mentumok     jelszóval     védettek,     amit     mailben igényelhet.
Copyright © 2013 - 2018 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  Slovakia (Bratislava): +421 915607800 zakaznik (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 info (at) companymaster.eu
CÉGALAPÍTÁS SZLOVÁKIÁBAN 1 LETÖLTHETŐ BROSSÚRA PDF FORMÁTUM - NYÍLT CÉGALAPÍTÁS SZLOVÁKIÁBAN 2 A dokumentum jelszóval védett, amit mailben igényelhet KÜLFÖLDI CÉGEK FIÓKTELEPEI SZLOVÁKIÁBANPDF FORMÁTUM - NYÍLT OUTSOURCING SZOLGÁLTATÁSAINK SZLOVÁKIÁBAN - CIKK  (WEBÁRUHÁZAK, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT) ÁRLISTA - CÉGALAPÍTÁS Az árlista jelszóval védett, amit mailben igényelhet
UK Mirror Site EU Mirror Site
Tételes árlista - szolgáltatások A dokumentum jelszóval védett, amit mailben igényelhet