Sv. Vincent a Grenadíny

Naše služby na SVG

Zakladanie a zmeny v nasledujúcich subjektoch: Limited Liability Company (spoločnosť s ručením obmedzeným) Zdaňovanie: Daň z príjmu právnických osôb: 0% Daň z príjmu fyzických osôb: 0 % Zrážková daň:  neexistuje DPH: 0% pre medzinárodné obchodné spoločnosti (sú vyňaté z daňového systému) Spoločnosti na SVG neplatia žiadne dane bez ohľadu na zisk, povinne ale platia ročný poplatok štátu vo fixnej výške. Ukončenie podnikania: 1. výmazom z obchodného registra, ktorému predchádza buď žiadosť o zrušenie a výmaz spoločnosti alebo nezaplatenie ročného poplatku 2. predaj /postúpenie spoločnosti Účtovníctvo: obchodné spoločnosti nie sú povinné viesť účtovníctvo Publicita   údajov   o spoločnosti:   údaje   o spoločnosti   vrátane   údajov   o riaditeľoch   a spoločníkoch   nie   sú   verejne   dostupné   v žiadnom   registri   a   štát   SVG   nevydáva   tieto informácie   žiadnej   vláde   ani   finančným   a   medzinárodným   autoritám.   Anonymita   spoločnosti   je   možná   využitím   inštitútu   dosadeného   riaditeľa   alebo   spoločníka,   tzv. nominees  (viacej viď FAQ ) . Výhody SVG jurisdikcie: jedna z najlacnejších offshore destinácii SVG   má   jeden   z   najprísnejších   zákonov   na   ochranu   dôverných   informácii   na   svete   (medzi   tieto   informácie   zákon   radí   všetky   údaje   o   vlastníkoch   a   riaditeľoch spoločnosti) navyše SVG neuzavrel žiadnu medzinárodnú dohodu, z ktorej by mu vznikla povinnosť výmeny informácii offshore jurisdikcia s excelentnou politickou stabilitou SVG ponúka k dispozícii množstvo bánk vrátane pobočiek medzinárodných bánk (napr. Scotiabank) v SVG neplatí zákaz reťazenia, t.j. spoločnosť, ktorá má len jedného spoločníka, môže byť jediným zakladateľom ďalšej spoločnosti výhodná jurisdikcia pre obchodovanie s krajinami mimo EÚ Ďalšie služby: Komplexné poradenstvo Prenos cudzej spoločnosti k nášmu administrátorovi Služby prekladateľov a tlmočníkov Služby nominees (viacej viď FAQ) Virtuálna kancelária - len pre nami založené spoločnosti (viacej viď FAQ) Holdingové štruktúry a prepojenie so zahraničím Preposielanie pošty kamkoľvek na svete Firemné pečiatky Otvorenie bankového účtu pre SVG spoločnosti v českej alebo karibskej banke* Ďalšie informácie: Prečítajte si priloženú brožúru o obchodných spoločnostiach na SVG.  ( PDF - otvorenie ) Prečítajte si všeobecný článok o podnikaní cez offshore spoločnosti. ( PDF - otvorenie ) Pokračovanie článku z titulnej stránky: Štát   Svätý   Vincent   a   Grenadíny   sa   vo   všeobecnosti   považuje   za   off-shore   krajinu.   Je   to   malá   krajina   v   Karibskom   mori,   ktorá   sa   rozprestiera   na   väčšom   ostrove   Svätý Vincent   a   na   32   malých,   zväčša   neobývaných,   ostrovoch   Grenadíny.   Krajina   získala   svoju   nezávislosť   v   roku   1979   a   má   stabilný   politický   a   hospodársky   systém,   je členom British Commonwealth. *túto službu ponúkame len pre spoločnosti založené na ostrovoch SVG. Neponúkame pre spoločnosti založené v iných off-shore destináciach!
Copyright © 2013 - 2017 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  Slovakia (Bratislava): +421 915607800 zakaznik (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 info (at) companymaster.eu
UK Mirror Site EU Mirror Site
SÚVISIACI PDF DOKUMENT   Informácie o obchodných spo- ločnostiach na SVG Brožúra na stiahnutie,  PDF VYŽIADANIE CENOVEJ PONUKY   Cenovú ponuku si môžete vyžiadať mailom alebo cez kontaktný on-line formulár  € SÚVISIACI ČLÁNOK   Pár slov o podnikaní cez off-shore spoločnosti Článok a brožúra PDF A CENNÍK SLUŽIEB NA SV.VINCENTE   Cenník korporátnych služieb na SVG Brožúra na stiahnutie vo formáte PDF Na otvorenie je potrebné heslo  