Szt. Vince és Grenada

Szolgáltatásaink Szt. Vince és Grenada szigeteken

Cégalapítás, cégek adatainak módosítása: Limited Liability Company (korlátolt felelősségű társaság) Nemzetközi holding-struktúrák Adózás: Társasági adó: 0% Személyi jövedelemadó:  0% Forrásadó:  nincs ÁFA alanyiság: (az IBC - nemzetközi kereskedelmi társaságok az ÁFA körből kivonva) Az   SVG-n   jegyzett   IBC   -   nemzetközi   kereskedelmi   társaságok   teljesen   adómentesek,   kötelesek   viszont   az állam felé az éves fenttartási díjat egy összegben befizetni. Vállalkozás befejezése: 1.    saját    határozat    alapján    /    az    éves    fenntartási    díj    be    nem    fizetésének    okán    a    cég    törlése    a cégjegyzékből 2. a cég eladása / átruházása Könyvelés: nem kötelező A    cégadatok    nyilvánosságra    hozatala:    a    cégtulajdonosok,    igazgatók    és    ügyvezetők    adatai    nem nyilvánosak   és   semmilyen   nyilvántartásból   nem   kérhetők   le,   az   SVG   hatóságok   ezen   információkat   más nemzetközi   szervezetekkel   nem   osztják   meg.   A   cég   anonimitása   fokozható   a   névleges   igazgató   vagy névleges részvényes (nominees) szolgáltatás igénybe vételével. Bankszámla:  a cégek számára a számlanyitás nem kötelező.  Az SVG jogrend előnyei: az egyik legolcsóbb off-shore ország SVG-n    van    érvényben    a    világ    egyik    legszigorúbb    bizalmas    információvédelmi    törvénye    (a cégtulajdonosok és részvényesek adatai is ezen törvény hatálya alá esnek) SVG   a   mai   napig   nem   ratifikált   egyetlen   olyan   nemzetközi   egyezményt   sem,   amely   a   bizalmas információk cseréjére, ill. megosztására kötelezné off-shore ország jó és stabil politikai alapokon  több nagy nemzetközi bank is jelen van a szigeten  (pld. Scotiabank) az     SVG     cégek     láncolata     és     holding-struktúrákba     történő     beillesztése     jó     eszköz     lehet     a magántulajdon védelmére is. néhány EU-s ország cégei még befogadhatják az SVG cégek számláit További szolgáltatásaink: Idegen cégek transzfere saját ügynökünkhöz SVG (.vc) doménnevek jegyzése Tolmács és szakfordító szolgáltatásai Nemzetközi holding-struktúrák jegyzése Székhelyszolgáltatás és a küldemények továbbítása Komplex tanácsadás Virtuális iroda  - csak az általunk alapított cégek igényelhetik (info lásd FAQ) SVG-n jegyzett cég részére ankszámlanyitás cseh vagy karibi bankban* A nyitólapon található cikk folytatása: Szent   Vince   és   Grenada   egy   kis   karibi   ország,   amely   Szent   Vince   szigetén   és   Grenadáknak   nevezett, 32   szigetből   áló   szigetcsoporton   terül   el.   Az   ország   1979-ben   nyerte   el   függetlenségét,   továbbra   is   a British   Commonwealth   tagja,   stabil   politikai   és   gazdasági   rendszere   van.   Az   országot   a   jól   működő off-shore   államok   közé   sorolják.   Fővárosa   Kingstown,   amely   egyben   az   ország   gazdasági   és   pénzügyi központja   is.      Az   országban   több   hazai   és   nemzetközi   bank   is   működik,   amelyek   standard   banki szolgáltatásokat    nyújtanak,    más    országok    állampolgárai,    ill.    más    országokban    bejegyzett    cégek számára is. Részletes információk: Tájékoztató SVG kereskedelmi cégekről - olvassa el a csatolt dokumentumot: PDF letölthető itt *Ezen szolgáltatásunk kizárólag SVG-n jegyzett cégek számára vehető igénybe, Más off-shore helyszínen jegyzett cégek részére bakszámlanyitást nem kínálunk.
Cikkek Az   alábbiakban   a   cikkel   összefüggő   dokumentu- mokat   vagy   hivatkozásokat   találja.   Egyes   doku- mentumok     jelszóval     védettek,     amit     mailben igényelhet.
Copyright © 2013 - 2018 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  Slovakia (Bratislava): +421 915607800 zakaznik (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 info (at) companymaster.eu
TÁJÉKOZTATÓ SVG NEMZETKÖZI KERESKEDELMI CÉGEKRŐL PDF FORMÁTUM ÁRLISTA - CÉGALAPÍTÁS SZT. VINCÉN Az árlista jelszóval védett, amit mailben igényelhet
UK Mirror Site EU Mirror Site