A vagyon jogi védelme

Vagyonvédelmi modellek Cipruson

A Ciprusi trösztök és azok felhasználásának módjai:  A   holding-struktúrák,   különböző   alapítványok   és   trösztök      megfelelő   kombinációjával   olyan,   a   magánvagyon   védelmére   szolgáló,   nemzetközi   jogi   eszköz   áll   az érdeklődők   rendelkezésére,   amely   évszázadok   alatt   az   angolszász   jogban   alakult   ki .   Főleg   a    ciprusi   trösztök   felhasználásának   ezen   módja   szolgál   vagyonvédelmi   célokat.   A trösztöt   a   vagyonkezelő   jegyzi   és   irányítja,   természetesen   az   alapító   akarata   és   utasításai   alapján,   akinek   kiléte   mindvégig   titokban   marad.   A   jól   működő   ciprusi   tröszt konstrukció a vagyonelkobzással vagy végrehajtással szemben is védelmet nyújt az alapító számára. az Alapító (ún. Settlor)** vagyonánának védelmére, kezelésére és gyarapítására szolgálnak, miközben az Alapító kiléte titokban marad az Alapító meghatározza, hogy a Vagyonkezelő (ún. Trustee) hogyan kezelje a rábízott vagyont, ezt az ún. Letter of Wishes dokumentumban határozzák meg a   tröszt   megalapításakor   tröszt-szerződést   kötnek.   A   trösztöt   a   trösztjegyzékben   tartják   nyilván.   A   tröszt   nem   szerez   jogalanyiságot,   ennek   ellenére   nyithat bankszámlát, a tröszt címe megegyezik a Vagyonkezelő címével (lakcímével, vagy cég esetén annak aktuális székhelyével) az Alapító megjelöli a Kedvezményezettet más néven Haszonélvezőt (ún. Beneficiary) és a haszon, ill. jövedelem kifizetési vagy élvezeti módját az Alapító kijelöli a Felügyelőt (ún. Protectort), aki ellenőrzi a Vagyonkezelő tevékenységét, vizsgálja, hogy tevékenysége összhangban van-e az Alapító akaratával a   ciprusi   tröszt   jó   alapkörnyezetet   biztosít   a   vagyon,   örökösök   közötti,   felosztására;   ill.   a   vagyon   szétdarabolásának   megakadályozására   a   nem   kívánt   örökösök között a   vagyot   az   örökösödés   nem   érinti,   mivel   az   Alapító   (örökhagyó)   a   tröszt-szerződéssel   vagyonát   (vagy   annak   részét)   nár   halála   előtt   átruházza   a   trösztre (Vagyonkezelőre), ezzel a vagyon eredeti struktúrája érintetlen (egyben) marad a trösztből származó bizonyos jövedelmek teljesen adómentesek lehetnek a tröszt Vagyonkezelője magánszemély lehet, de Cipruson ezt a tevékenységet az arra specializálódott jogi személyek (csak ciprusi cégek) végzik  
Copyright © 2013 - 2018 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  Slovakia (Bratislava): +421 915607800 zakaznik (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 info (at) companymaster.eu
UK Mirror Site EU Mirror Site
ÁRAJÁNLAT VAGY INFORMÁCIÓ KÉRÉS   Árajánlatot vagy információt mailben vagy az on-line űrlap kitöltésével kérhet  €
TRÖSZT SÉMÁJA - KATTINTSON RÁ