Veľká Británia

Naše služby v Spojenom kráľovstve

Zakladanie a zmeny v nasledujúcich subjektoch: Private Limited Company (spoločnosť s ručením obmedzeným) LTD Limited Liability Partnership LLP pobočka alebo organizačná zložka obchodnej spoločnosti Zdaňovanie: Daň z príjmu právnických osôb: 20% (od apríla 2017 bude 19%) Daň z príjmu fyzických osôb:  progresívna, do príjmu 11.000,- £ sa daň neplatí, od tej výšky sa stupňuje 20% - 45% Zrážková daň: z vyplácaných faktúr neexistuje DPH sadzba: 20% Registrácia k DPH: Povinná   -   pri   prekročení   obratu   81.000,-   £   za   posledných   12   kalendárnych   mesiacov alebo   ak   sa   očakáva   prekročenie   tohto   obratu   v   nasledujúcich   30   dňoch.   Dobrovoľná   –      je   možná   ak budú   dodané   potrebné   dokumenty   a   potvrdenia,   nedá   sa   však   garantovať   –   posudzuje   sa   individuálne podľa typu a skutočného miesta vykonávania činnosti. Ukončenie podnikania: 1. výmazom z obchodného registra 2.    spoločnosť    bude    mať    právneho    nástupcu,    t.j. predaj    firmy,    splynutie/zlúčenie    alebo    rozdelenie obchodných spoločností Účtovníctvo: povinné Publicita   údajov   o spoločnosti:    informácie   v   obchodnom   registri   o   spoločnosti   sú   verejne   dostupné.        V   súčasnosti   je   povinné   oznámiť   registru   skutočného   vlastníka   firmy   pod   hrozbou   vysokých   sankcií.   V Anglicku neposkytujeme službu “nominees”  . Bankový   účet:    možnosť   otvorenia   bankového   účtu   v anglickej,   českej   alebo   karibskej   banke   (pri   DPH registrácii je povinné otvorenie účtu v anglickej banke). Výhody anglickej jurisdikcie: Veľmi rýchle založenie spoločnosti (do štyroch hodín) Anglické LTD majú vynikajúci profesionálny imidž Vhodná jurisdikcia pre obchodovanie s krajinami mimo EÚ Relatívne nízke náklady na prevádzku spoločnosti Existencia “spiacich” tzv. dormant spoločností Ďalšie služby: Vybavenie trvalého pobytu Vybavenie sociálneho poistenia Anglický vodičský preukaz Anglické doménové meno Služby prekladateľov a tlmočníkov Holdingové štruktúry a prepojenie so zahraničím Sídlo, preberanie a preposielanie pošty Virtuálna kancelária - len spolu s účtovníctvom  (viacej viď FAQ

Články

Pod    nasledovnými    odkazmi    nájdete    súvisiace články    a    dokumenty.    K    dokumentom,    ktoré    sa nachádzajú    v    našom    dátovom    úložisku    (cloud) majú prístup len registrovaní užívatelia.
Copyright © 2013 - 2017 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  England (London): +44 2036956135 office (at) companymaster.co.uk Slovakia (Bratislava): +421 915607800 office (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 huoffice (at) companymaster.eu Czechia (Prague): +420 606804497 office (at) companymaster.cz
INFORMÁCIE O OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH V ANGLICKU PDF FORMÁT - OTVORENÝ CENNÍK SLUŽIEB V ANGLICKU Cenník je dostupný len v našom dátovom úložisku (cloud)
UK Mirror Site EU Mirror Site