Registrácia lodí

Registrácia plavidiel v EU-registroch

V    spolupráci    s    našími    partnermi    na    Cypre    a    Malte    zabezpečujeme    registráciu    plavidiel    do    príslušných    registrov    EÚ.    Registrujeme    výlučne    plavidlá    zakúpené (leasingované) na Cypre alebo na Malte, príp. dovezené na cyperské a maltské spoločnosti. Nevykonávame registráciu plavidiel v Slovenskej republike !
Copyright © 2013 - 2017 CMC (UK) Ltd.  All rights reserved.






LEGAL DISCLAIMER Our   website   includes   articles   concerned   with   tax   system   analysis   of   some   countries,   comparison   of   business   environment   and   in some   cases   articles   may   allocate   advantages   of   legal   international   tax   planning   of   legal   as   well   as   physical   entities.   These   articles are   not   published   with   the   intention   to   induce   the   reader   to   avoid   legislative   norms,   especially   tax   regulations   of   individual countries   of   the   European   Community   or   third   countries.   We   are   trying   to   provide   complex   and   accurate   information,   on   the   other hand,   we   refuse   any   legal   responsibility   for   the   statements   and   stand-points   published   in   various   articles   of   this   presentation.   The content   of   articles   is   not   intended   and   shall   not   be   considered   in   any   way   as   tax   advisory   nor   as   a   relevant   statement   regarding   tax issues and legal matters.
CONTACT US: Cyprus (Larnaca):  +357 24022485 info (at) companymaster.eu  England (London): +44 2036956135 office (at) companymaster.co.uk Slovakia (Bratislava): +421 915607800 office (at) companymaster.sk Hungary (Budapest): +36 302928601 huoffice (at) companymaster.eu Czechia (Prague): +420 606804497 office (at) companymaster.cz
OSOBITNÁ SADZBA DPH NA LESINGOVANÉ JACHTY NA CYPRE PDF NA STIAHNUTIE REGISTRÁCIA PLAVIDIEL V EU REGISTRI NA CYPRE PDF NA STIAHNUTIE REGISTRÁCIA PLAVIDIEL V EU REGISTRI NA MALTE PDF NA STIAHNUTIE
UK Mirror Site EU Mirror Site
VYŽIADANIE CENOVEJ PONUKY   Cenovú ponuku si môžete vyžiadať mailom alebo cez kontaktný on-line formulár  €